Ik wil graag

Scope 12 inspectie

Zeker zijn van een veilige en verzekerbare PV-installatie met een Scope 12 inspectie van SolarScope.

Waarom een Scope 12 inspectie

  • Veilige PV-Installatie
  • Voorwaarde verzekering
  • Installatie voldoet aan de norm
Scope 12 inspectie
Scope 12

Voor een veilige en verzekerbare PV-Installatie

Scope 12 inspectie

Scope 12 is de inspectiesystematiek voor zonnepanelen. De inspectie is samengesteld door het Verbond van Verzekeraars samen met deskundigen uit de branche. Voorheen werden er veel verschillende keuringen uitgevoerd door bedrijven. De te keuren punten waren niet vastgelegd waardoor de keuringen sterk konden verschillen per bedrijf. De Scope 12 inspectie daarentegen heeft vaste punten die geïnspecteerd moeten worden en die gelden voor elk bedrijf die de inspectie uitvoert.

De Scope 12 biedt twee inspecties aan: de eerste bijzondere inspectie (EBI) en de periodieke inspectie (PI). De EBI is altijd noodzakelijk als de pv-installatie nog niet geïnspecteerd is. De PI inspectie vindt elke 3 tot 5 jaar plaats. Bij de inspectie worden zowel de zonnepanelen als de volledige installatie geïnspecteerd. Er wordt gecontroleerd of de installatie werkt, veilig is en of deze aangelegd is zoals gedocumenteerd is.

 

Welke punten worden gecontroleerd?

  • De veiligheid van de PV-installatie
  • De betrouwbaarheid van de installatie
  • De duurzaamheid van de  materialen
  • De actuele staat van alle onderdelen van de installatie
  • Visuele inspectie van de zonnepanelen op schade en fabricagefouten
  • Controle op de benodigde documentatie

 

Nadat de zonnepanelen zijn geïnspecteerd kan de installatie worden geregistreerd in het SCIOS Scope 12 register. Daarmee is de PV-Installatie toegankelijk voor verzekeraars en kunnen verzekeraars beoordelen of de zonnepanelen verzekerbaar zijn.

Vragen?

Wil je meer weten over Scope 12?

Jouw bestaande installatie kan alsnog worden gekeurd middels Scope-12. Voor oudere installaties gelden aangepaste eisen. In de keuring wordt hier rekening mee gehouden.

Wij kiezen ervoor om onze klanten volledig te ontzorgen en daarom leveren wij PV-installaties met meer dan 50 zonnepanelen gekeurd op.

Er is inderdaad een constructieberekening om te voldoen aan de eisen die zijn gesteld aan een Scope-12 inspectie. In deze berekening moet worden aangetoond dat het dak de belasting van de zonnepanelen kan dragen. Deze berekening moet worden uitgevoerd door een erkende constructeur.

Een Scope-12 keuring is 5 jaar geldig. In sommige gevallen wordt een inspectie-interval van 3 jaar door een verzekeraar gevraagd.

Een Scope 12 keuring wordt gedaan op verzoek van een verzekeraar voor een installatie vanaf 50 zonnepanelen.

Meer services voor de zaak

Onze certificaten