Privacyverklaring

Wij houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.e2energie.nl doen met informatie die we over jou te weten komen.

Offerte aanvragen
Via de website is het mogelijk om direct een offerte op te vragen voor zonnepanelen thuis, op het bedrijf of voor een zonnepark. Hiervoor gebruiken wij uw (bedrijfs)naam, energieverbruik, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast leggen we enkele gegevens vast van de locatie (o.a. dakbedekking). Deze gegevens hebben wij minimaal nodig om een offerte op te kunnen stellen.

Adviesgesprek
Tijdens het adviesgesprek op locatie verzamelen we met name gegevens over de locatie waar de zonnepanelen geplaatst gaan worden. Er worden tijdens het gesprek geen aanvullende persoonlijke gegevens geregistreerd.

Storingsmelding
Bij het melden van de storing wordt het e-mail adres geregistreerd. Met dit e-mail adres wordt de storing gekoppeld aan de klant- en installatiegegevens binnen E2-Energie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Gegevens worden uitsluitend gedeeld met partners voor zover het noodzakelijk is om een opdracht goed te kunnen uitvoeren. Jouw persoonsgegevens worden onder geen enkele andere voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van bepaalde cookies. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  1. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  2. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
  3. Wijzigingen in deze privacyverklaring.

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

  1. uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  2. inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  3. het laten corrigeren van fouten
  4. het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  5. intrekken van toestemming
  6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze certificaten