Nieuws

Wat is een microgrid?

Wat is een microgrid?

Een microgrid is een energienet op een lokale schaal, waarbij de energie lokaal geproduceerd, gebruikt, opgeslagen en beheert wordt. Dit kan bijvoorbeeld een huis, bedrijf of woonwijk zijn. Veelal is een microgrid op dit moment nog voor een klein deel afhankelijk van het energienet. Een off-grid microgrid daarentegen kan volledig zelfstandig functioneren zonder aansluiting op het net.

 

Hoe werkt een microgrid?

Een microgrid bestaat altijd uit drie elementen: eigen lokale energieproductie, een lokaal opslagsysteem en een energiemanagementsysteem. De energieproductie kan uit verschillende bronnen bestaan, zoals zonne-energie en windenergie. In het opslagsysteem wordt de opgewekte energie die niet direct gebruikt opgeslagen. Deze energie kan op een ander moment ingezet worden als de eigen energieproductie stil ligt. Wanneer de zon niet schijnt of het windstil is bijvoorbeeld. Het energiemanagementsysteem zorgt er vervolgens voor dat de energie efficiƫnt ingezet wordt en goed verdeeld wordt. Het energiemanagementsysteem kan ook overschakelen naar het energienetwerk wanneer er onvoldoende stroom beschikbaar is binnen de eigen microgrid. Daarnaast kan het energiemanagementsysteem afschakelen van het energienetwerk bij een storing. Het microgrid kan dan gebruik maken van de opgeslagen stroom en deze inzetten als noodstroom om het microgrid te voorzien van elektriciteit.

Image: Wanicon

Het belang van microgrids

Het elektriciteitsnetwerk wordt steeds zwaarder belast, waardoor er congestie op het elektriciteitsnet ontstaat. Congestie is filevorming op het elektriciteitsnet, de vraag naar transportcapaciteit is dan groter dan de beschikbare capaciteit. Dit zorgt er onder andere voor dat grootschalige projecten met zonnepanelen en windturbines niet meer mogelijk zijn. Maar wanneer het te vol raakt kunnen zelfs zonnepanelen installaties op huizen niet meer terugleveren aan het net. Om stappen te kunnen maken in de energietransitie is het nodig dat we zoveel mogelijk duurzame bronnen inzetten om energie op te wekken. Bij windenergie en zonne-energie zijn we afhankelijk van de wind en de zon, waardoor we grote pieken in het elektriciteitsnet krijgen op het moment dat de zon schijnt of het hard waait. Om dit op te vangen wordt het direct gebruiken van de zonne-en windenergie en het opslaan van de energie steeds belangrijker. Microgrids kunnen hier een rol in spelen, aangezien de opgewekte stroom voor eigen gebruik is of lokaal opgeslagen wordt. Hierdoor kan er toch duurzame stroom opgewekt worden, zonder het stroomnetwerk te belasten.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen

Onze certificaten