Statement E2-Energie

In de Nederlandse media zijn er berichten verschenen over de mogelijke inzet van dwangarbeiders bij het productieproces van zonnepanelen. Dwangarbeid past niet bij de missie van E2-Energie om te bouwen aan een duurzame toekomst. Wij vinden het belangrijk om onze klanten en partners te informeren over onze positie en hoe we met deze informatie binnen E2-Energie omgaan.

De berichten in de media over de gedwongen inzet van Oeigoeren, is gebaseerd op het rapport van het adviesbedrijf Horizon Advisory uit Washington. In het rapport werd gesproken over een vermoeden dat Oeigoeren onder dwang (of onder regie van de Chinese overheid) worden ingezet bij de winning van silicium in de Xinjiang regio.

Silicium

Silicium is een belangrijke grondstof voor elektronica en zonnepanelen. Silicium is o.a. de grondstof voor halfgeleiders en glas. Het omzetten van silicium begint met de grondstof siliciumoxide, dit wordt gezuiverd door verhitting en een chemische behandeling. De stof silicium wordt vervolgens verwerkt tot een ingot, een wafer en tot slot een zonnecel. Van de zonnecellen wordt een zonnepaneel gemaakt. De herkomst van het silicium is bijna niet te traceren, aangezien fabrikanten van zonnepanelen veelal zelf geen silicium kopen, maar wafers of zonnecellen inkopen. Er is geen systeem waarmee de grondstoffen in de keten worden gemonitord. De herkomst van silicium in een zonnepaneel is daarom niet te traceren. Het silicium uit de Xinjiang regio heeft wereldwijd ongeveer een marktaandeel van 45%, waardoor het aannemelijk is dat silicium uit dit gebied in een groot gedeelte van de zonnepanelen wordt verwerkt.

Reactie E2-Energie

E2-Energie wil op geen enkele wijze bijdragen aan of betrokken zijn bij gedwongen arbeid. Vanuit een diepe intrinsieke motivatie is ons doel juist gericht op een meer duurzame samenleving. Daarbij passen geen zonnepanelen die zouden zijn geproduceerd middels gedwongen arbeid of andere onrechtmatigheden die op gespannen voet staan met duurzaamheid.

Het is voor E2-Energie niet mogelijk om direct invloed uit te oefenen op bedrijven die mogelijk dwangarbeid gebruiken bij de winning van silicium in Xijiang. Het vermoeden van gedwongen arbeid bij de winning van silicium richt zich immers op een grondstof aan het begin van de keten. Deze grondstof is niet traceerbaar in het eindproduct, een zonnepaneel. E2-Energie zal zich richten op haar leveranciers om meer duidelijkheid te krijgen over de herkomst van grondstoffen.

Heel concreet wil E2-Energie op de volgende wijze haar bijdrage leveren:

1. E2-Energie heeft een duidelijk statement die wij actief uitdragen. Wij willen op geen enkele wijze bijdragen aan of betrokken zijn bij gedwongen arbeid.

2. Leveranciers (waar ook ter wereld) die bewezen gebruik maken van gedwongen arbeid en/of grondstoffen gebruiken die met gedwongen arbeid tot stand komt sluiten wij direct uit voor verdere samenwerking.

3. Leveranciers met productiefaciliteiten in de Xijiang regio sluiten wij uit, totdat bewijs is geleverd dat er geen sprake is gedwongen arbeid. Het gaat daarbij heel concreet voor E2-Energie om Jinko Solar en GCL Solar.

4. E2-Energie heeft leveranciers van zonnepanelen met productiefaciliteiten in China, maar buiten de Xijiang regio om een reactie gevraagd en de vraag gesteld of er sprake is van gedwongen arbeid in de aanvoer van materiaal. Wij hebben hiervan de volgende verklaringen ontvangen.

Fabrikant Status
Suntech  Letter of Statement 
Canadian Solar  Canadian Solar Sustainability Report 2019 
Longi Solar  Longi Statement on Forced Labour 
 Longi Social Responsibility Report 2019 

 

Wij hopen dat dit gesprek over de herkomst van onze producten bijdraagt aan een meer duurzame toekomst en niet tot de vertraging van het opwekken van duurzame energie. Ontwikkeling van een meer transparante productieketen en eerlijke arbeidsomstandigheden in de wereld is een zaak van iedereen en geldt voor alle producten.

Onze certificaten