VGM Beleidsverklaring

Wij werken veilig volgens VCA** systematiek. Veilig zonnepanelen installeren is voor ons een uitgangspunt in het belang van ons bedrijf, onze medewerkers en de klant. E2-Energie bouwt mee aan de energietransitie in Nederland en vindt het belangrijk om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken. De directie van E2-Energie verklaart dat haar beleid erop gericht is te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de Arbo-wet, de VCA-norm en de gestelde eisen van opdrachtgevers. Het VGM-beleid van E2-Energie betreft zowel het eigen personeel als wel tijdelijke medewerkers, en is erop gericht dat het ontwikkelen, installeren en onderhouden van zonne-energiesystemen op een veilige, gezonde en milieuverantwoorde wijze wordt uitgevoerd. Het VGM-beleidsniveau is geconformeerd aan het VCA** systeem, versie 2008/5.1.

Beleid

Het veiligheid-, gezondheid- en milieusysteem is opgezet om te bereiken dat:

  • Ongelukken en persoonlijk letsel worden voorkomen;
  • Materiële en milieuschade worden voorkomen;
  • Er wordt gestreefd naar continue verbetering op het gebied van VGM;
  • Op verantwoorde wijze wordt omgegaan met grond-, hulp- en afvalstoffen.

Wij stellen ons tot doel om een werkomgeving te creëren waarbij werkzaamheden op een veilige, gezonde en milieuverantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd. Om dit te bereiken zullen wij:

  1. De daarvoor benodigde materialen, arbeidsmiddelen, PBM en informatie verschaffen;
  2. Een frequente bijeenkomst organiseren met als belangrijk onderwerp van gesprek die zaken welke betrekking hebben tot veiligheid, gezondheid en milieu.

De directie van E2-Energie ziet het beleid ten aanzien van VGM als onderdeel van de bedrijfsvoering om volledig aan de door de klant/opdrachtgever gestelde eisen te kunnen voldoen. Het beleid t.a.v. dit VGM-systeem wordt jaarlijks geëvalueerd en zal minimaal eens per 3 jaar worden herzien, zodat het beleid steeds actueel blijft voor de dan geldende omstandigheden.

Duiven, 10-03-2023

Namens de Directie van E2-Energie
Erik Brink

Onze certificaten