Airco

Geluid(soverlast) airco en warmtepomp

Er komen steeds meer warmtepompen en airco’s in Nederland. Met een warmtepomp of airco kun je efficient en tegen een lage investering veel energie besparen. Airco’s en warmtepompen dragen bij aan de energietranisatie door elektrificatie, maar het geluid van airco’s en warmtepompen geeft soms overlast in de buurt. In het bouwbesluit zijn duidelijke eisen en regels opgenomen over het maximum toelaatbare geluidsniveau van een buitenunit van een warmtepomp of airco. Graag leggen wij jou uit welke regels van toepassing zijn en waar je rekening mee moet houden.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit 2012 is het geluidsniveau bepaald waarvan sprake mag zijn op de perceelgrens met een ander (bouwwerk)perceel of op de te openen deuren of ramen op hetzelfde perceel. Dit bouwbesluit is van kracht per 1 april 2021 en geldt voor alle nieuwe installaties die na deze datum zijn aangelegd. De regelgeving is alleen van toepassing op perceelgrenzen met een woonbestemming op het aangrenzende perceel. Bij appartementen geldt het dichtstbijzijnde te openen raam of deur als meetpunt. Voor buitenunits aan zakelijk vastgoed geldende de regels uit de vergunning.

In de regeling (staatsblad 2021, 12) wordt een geluidseis op de erfgrens gesteld van maximaal 45 dB tussen 07.00 en 19.00 uur en 40 dB tussen 19.00 en 07.00 uur. Dit is enkel geldig indien de installatie beschikt over een nacht geluidsreductie mogelijkheid. Zo niet, is de maximale grens van 40 dB(A) van kracht gedurende het hele etmaal. De buitenunits van Daikin beschikken over een geluidsarme stand

Geluid airco en warmtepomp

Bij geluid zijn geluidsvermogen en geluidsdruk twee belangrijke begrippen. Het geluidsvermogen van een warmtepomp of airco wordt opgewekt door het systeem zelf, onafhankelijk van de afstand en de omgeving. De geluidsdruk is vervolgens het geluid dat op een bepaalde afstand wordt gehoord en waargenomen. De geluidsdruk wordt meestal berekend op 1 meter bij de buitenunit vandaan en in brochures vermeld van de meeste fabrikanten.

 

Berekening afstand tot de erfgrens

Uit de regelgeving volgt dat een geluidsmeting voorafgaand aan de installatie niet verplicht is. Het is toegestaan om middels een berekening aan te tonen, dat het geluid van een airco of warmtepomp voldoet aan de norm. Daarvoor heet de overheid een berekeningsmethodiek aangereikt, maar in onderstaande is een versimpelde berekening weergegeven die als vuistregel kan worden gebruikt.

.
Op 1 meter afstand geldt dan ongeveer:
• Halve bol: afzwakking van het geluid met 9 dB per meter
• Kwart bol: afzwakking van het geluid met 6 dB per meter
• 1/8 bol: afzwakking van het geluid met 3 dB per meter

Uiteraard zijn specifieke locale omstandigheden van belang. Wil je daar meer informatie over, neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Geluid buitenunit Daikin versus Haier

E2-Energie installeert airco’s van Daikin en Haier en warmtepompen van Daikin. Een Daikin buitenunit, voor zowel de airco’s als de warmtepompen heeft een geluidsvermogenniveau van ongeveer 60 dB en een Haier buienunit van ongeveer 63 dB. Daikin buitenunits produceren dus minder geluid en kunnen daardoor dichter bij de erfgrens worden geplaatst.

Geluidsverlagende maatregelen

Met een Low Sound Cover kan het geluid van de buitenunit worden verlaagd. De buitenunit wordt afgedekt met een kast. Daikin heeft twee Low Sound Covers wordt het geluid met 3 dB verlaagd.  Met de Low Sound Cover EKLN140A wordt het geluidsniveau van de buitendelen van de Sky Air Alpha- en Advance-series en de VRV 5 S-series gereduceerd met  10 dB.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen

Onze certificaten